Thursday, October 6, 2011

TEKNIK VOKAL – SEBUTAN


Sebutan adalah penting di dalam nyanyian. Organ-organ yang terlibat di dalam menghasilkan sebutan ialah mulut, bibir, lidah dan rahang. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut.

Di dalam nyanyian, pernafasan dan bentuk mulut yang betul akan menghasilkan bunyi vokal, kualiti ton dan intonasi yang baik. Bunyi konsonan pada permulaan dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas.

Mulut dan kerongkong perlu dibuka luas semasa menyanyi supaya member laluan udara yang banyak dan mewujudkan ruang yang cukup luas untuk menghasilkan ton yang lebih resonan. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten dan berterusan. Bagi menghasilkan sebutan yang jelas, ciri-ciri berikut memainkan peranan yang penting.


Ciri-ciri ton nyanyian meliputi;
Tenaga

Intensiti
Kekuatan bunyi
Harkat (panjang dan pendek)


Simbol

Bunyi Fonetik

Contoh Perkataan

a

ah

ayam @ father

e

ay/ey

ekor @ ever

i

ee

Itik @ mee

O

o/oh

orang @ obey


u

oo

ular @ too


Bentuk mulut bagi bunyi vokal

No comments: